Thema’s

Stichting Hello Karimunjawa! werkt aan de hand van thema’s. Voor het eerste thema in 2017 is gekozen om de bevolking van Karimunjawa (werkzaam in toerisme) kansen te bieden zich te ontwikkelen in de Engelse taal. Dit is noodzakelijk omdat de toeristische sector in Karimunjawa snel groeiende is.

Dit eerste project heeft plaatsgevonden van mei tot en met december 2017. Op verschillende momenten gedurende week hadden de deelnemers de mogelijkheid gratis lessen te volgen. Deze lessen waren ingedeeld op werkveld binnen het toerisme en op niveau. Per groep waren er twee lesuren per week. Ter afsluiting zijn er examens gemaakt en hebben de leerlingen certificaten in ontvangst mogen nemen. In totaal zijn er ruim 170 mensen gestart met de lessen.

Op dit moment bereiden we ons voor op een nieuw project dat we in het voorjaar van 2018 van start willen laten gaan. Hiermee richten we ons op educatie betreft Marketing & Communicatie, Financieel Management en het opzetten van een eigen bedrijf.

Om de projecten te realiseren verricht Stichting Hello Karimunjawa! de volgende werkzaamheden:

  • Beschikbaar stellen van een lokale docent
  • Beschikbaar stellen van een klaslokaal
  • Opzetten en regelen van lesmateriaal in samenspraak met de docent
  • Promotie en campagne om deelnemers te werven
  • Werven van gelden in Nederland en Indonesië
  • Alle overige promotionele en administratieve werkzaamheden.

Deze werkzaamheden dragen bij aan de realisatie van de statutaire doelstelling.