Doelstellingen

De doelstelling van Hello Karimunjawa! zoals opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

A. Stichting Hello Karimunjawa! zet beroepsgerelateerde projecten op voor de lokale bevolking, ter bevordering van de economische ontwikkeling en zelfredzaamheid in de opkomende toeristische sector op het eiland Karimunjawa, Indonesiƫ.

B. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met deze doelstellingen beoogt Hello Karimunjawa! het algemeen belang te dienen. Hello Karimunjawa! heeft met haar werkzaamheden geen winstoogmerk. Alle met de activiteiten behaalde opbrengsten komen geheel ten goede aan de doelstelling van Hello Karimunjawa!